انجمن مهندسی و مدیریت ساخت(در حال تاسیس) - بلموت آفابت


كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و زيرساخت هاي شهري

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری در تاریخ 7 و 8 مرداد ماه 94 در تبریز برگزار می گردد.

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران و توسعه پايدار 
- مديريت ساخت و اجرا 
- تكنولوژي بتن 
- روش هاي عددي در مهندسي عمران 
- ژئوتكنيك و معدن 
- راه و ترابري 
- سيستم هاي گيس با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران 
- هيدروليك ، منابع آب 
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك 
- مهندسي تونل براي نواحي شهري 
- محيط زيست 
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان 
- اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسي عمران 
- رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران 
- مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب 
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران 
- كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفيزيك در سد سازي 
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان 

 مهندسي سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي 
- مهندسي ارزش 
- سازه هاي زير زميني 
- ديناميك سازه و مقاوم سازي لرزه اي 
- مهندسي منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي 
- توسعه شهري و به كارگيري مصالح بومي و نوين در سازه ها 
- هماهنگي شكلي سازه و معماري 
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها 
- اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار، سازه هاي بنايي و سازه هاي ويژه 
- سازه هاي غير ساختماني و صنعتي 
- كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها 
- مقاوم سازي و بهسازي ساختارهاي شهري 
- تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادي 
- ايمني سازه در معادن زير زميني 
- بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها 
- مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش و بيان رويكرد هاي معماري
 
 مهندسي معماري و توسعه پايدار 
- معماري و هويت شهري 
- روش ها و فناوري هاي نو در در معماري 
- معماري پايدار 
- سبك شناسي معماري 
- نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه 
- نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار 
- انرژي هاي نو در معماري 
- الگوهاي معماري بومي 
- گرافيك شهري و معماري خياباني 
- تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار 
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار 
- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر 
- تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار 
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند 
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي 
- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري 
- معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري 

مهندسي ترافيك ، حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري 
- طراحي هندسي معابر 
- شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري 
- ابنيه فني و تاسيسات شهري 
- حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار 
- آب و فاضلاب و زيرساخت هاي شهري 
- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل 
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهر سازي 
- روسازي ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر) 
- سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در كلان شهرها 
- حمل و نقل غير موتوري 
- ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك 
- مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل 
- مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل 
- حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل 
- قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه در ترافيك 
- آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك

برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري 
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري 
- حقوق شهري 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- طراحي شهري 
- مديريت شهري 
- برنامه ريزي كالبدي شهري 
- مشاركت در امور شهري 
- مديريت پروژه هاي شهري 
- مديريت بحران 
- نماهاي شهري 
- بهسازي و نوسازي شهري 
- بهسازي و نوسازي شهري 
- گردشگري شهري 
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري 

 مهندسي شهرسازي وتوسعه شهري پايدار 
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار 
- بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها) 
- الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار 
- بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها 
- شهرسازي نوين و توسعه پايدار 
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار 
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار 
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار 
- جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي 
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار 
- ناپايداري شهرو عوامل موثر 
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر 
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري 

زيرساخت هاي شهري 
- تقاطع هاي غير هم سطح شهري و حاشيه شهر و كمربندي ها براي توسعه جاده ها و معابر اصلي و حل معضل ترافيكي. 
- طرح مراكز بيمارستاني آموزشي متوسط و بزرگ. 
- طرح مراكز بيمارستاني خدماتي چند عملكرده. 
- توسعه آموزش عالي و فرهنگ ايراني – اسلامي. 
- تهيه طرح هاي جامع تفضيلي و تاريخي شهري و همچنين تهيه طرح هاي هادي روستايي 
- توسعه راههاي مراسلاتي از باب امنيت و كيفيت به مراكز بزرگ سياسي و اقتصادي كشور. 
- ايجاد NGO هاي تخصصي پايدار جهت افزايش كيفيت و كميت مشاغل مورد نياز اجتماع 
- ايجاد اجتماع و اقتصاد پويا و كار آمد از طريق توسعه پايدار اجتماعي – اقتصادي 
- توسعه هر چه تمام تر طرح هاي بنيادين توريسم و اكوتوريسم 
- توسعه زير ساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي شهري 
- زير ساخت هاي لازم براي تداوم زندگي روستانشينان در روستاها و توسعه امكانات درجه اول زندگي آنان 
- توسعه زير ساخت هاي حامل هاي انرژي (برق ،آب ، گاز) و برنامه ريزي جهت بهينه سازي استفاده از آن ها 
- طرح آمايش سرزمين و تهيه سند چشم انداز اقتصادي ، علمي ، فرهنگي و هنري و رشد همه جانبه آنها به صورت عملياتي و اجرايي 
- طرح و ساخت سدهاي آبي در مقياس ملي – منطقه اي 

مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري 
- فضاي سبز و محيط زيست شهري 
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست 
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها 
- مسائل محيط زيست كلان شهرها 
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن 
- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها 
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها 
- فاضلاب شهري و تصفيه آن 
- ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها 
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست 
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك 
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن 
- مديريت پسماند در شهرها 
- همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست 
- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها 
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها 
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري 
- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست 

منظر شهري پايدار و توسعه 
- پايداري و منظر شهري 
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري 
- برنامه ريزي و مديريت منظر شهري 
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري 
- آسيب‌شناسي منظرشهري 
- منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران 
- عناصر سازنده سيما و منظر شهري 
- ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري 
- منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد 
- نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري 
- منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي 
- منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي 
- منظر شهري بافت هاي نوساز 

فرهنگ ، جامعه شناسي و روانشناسي شهري 
- شهروند و حقوق شهروندي 
- تعامل فرهنگي و كالبد شهري 
- فرهنگ هاي بومي و شهر 
- پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر 
- روانشناسي محيطي 
- فرهنگ و توسعه شهري 
- فرهنگ شهر نشيني و تعامل در فضاي شهري 
- فرهنگ، هويت و منظر شهري 
- فرهنگ و جغرافياي شهري 
- مديريت و فرهنگ شهري 
- فرهنگ و حمل و نقل شهري 
- تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري 
- نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي

مرمت بافت ها و آثار تاريخي 
- نوسازي شهري 
- بهسازي آثار تاريخي 
- بازسازي بافت تاريخي

 مديريت ريسك و بحران و راه كار هاي ايجاد مديريت جامع بحران 
- حلقه هاي مفقوده در چرخه اجرايي مديريت كاهش خطر پذيري بحران درم 
- توانمندسازي و ظرفيت سازي تيم هاي جستجو ، آواربردار و امدادگر 
- مشاركت مردمي و ظرفيت سازي ، تغييرات اقليم و چالش هاي مديريت بحران 
- برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار 
- تفاوت هاي ميان مديريت بحران، مديريت مقابله، مديريت شرايط اضطرار و مديريت بازتواني 
- مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري درانتقال خطر پذيري به شخص ثالث (بيمه ها) Risk Transfer 
- نقش ديتا، اطلاعات، تكنيك ها، ابزار ها و سامانه هاي"تصميم ساز" در مديريت هوشمند سوانح 
- سيستم هاي هشدار مخاطرات طبيعي EWS ، سامانه سريع ارزيابي رخدادها RES 
- راه كارها و ضرورت هاي تشكيل نظام مديريت جامع بحران 
- تاب آور سازي در ابعاد ملي ، شهري و روستايي و ارتقاء تاب آوري ملي و تاب آورسازي شهرها MCR 
- طراحي و استقرار سامانه هاي فرماندهي سانحه HICS و HEICS 
- مديريت بحران در سيستمهاي بهداشتي و درماني 

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری" مراجعه فرمایند.

زمان: 2015-06-20 18:44:00

تصاویر آموزشی جهت آشنایی با مقررات ملی ساختمان

جهت آشنایی بیشتر علاقمندان به فراگیری نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان در احداث ساختمان ها، دوره آموزشی مصور چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان به صورت نمایش تصاویر مستند همراه با توضیحات لازم ارائه می گردد. امید است که مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.

لازم به توضیح است جهت مشاهده عکس در اندازه واقعی بر روی عکس کلیک نمایید.

«مجموعه عکس های سری اول»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان: 2015-06-20 18:44:02

برگزاری دوره آموزشی کارگاه مستندسازی برای مالکین و سازندگان

سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

چاپ کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا

کتاب اصول مستند سازی و مدیریت ادعا در  پروژه های عمرانی و ساختمانی در تیراژ 1000 نسخه و به قیمت 8000 تومان به چاپ رسید.

به استحضارمی رساند آقای مهندس محمدرضا چراغچی باشی آستانه (کارشناس عمران و کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت) اقدام به تالیف کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی و ساختمانی که مرتبط با مباحث 2 و 22 مقررات ملی ساختمان و نشریه شماره 55 سازمان برنامه و بودجه می باشد، نموده است.

با توجه به سرمایه گذاری عظیم اقتصادی و انسانی در پروژه های عمرانی و ساختمانی، مستندسازی فنی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در ساماندهی اطلاعات، تجارب و مدیریت پروژه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با ایجاد یک سیستم کنترل مضاعف در پروژه ها به عنوان بازوی نظارت و مشاوره برای کارفرما، پیمانکار و یا مشاور عمل نماید و در بهبود اجرای پروژه تاثیر شگرفی داشته باشد.

همچنین در این کتاب مسائل و مشکلات قراردادهای ساخت مطرح و مبحث مدیریت ادعا و حل و فصل دعاوی منتج از مشکلات متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه های لازم در موارد مختلف ارائه شده است.

در صورت تمایل به تهیه این کتاب در مشهد می توانید به آدرس مشهد-خیابان دانشگاه-جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)- تایپ دانشجو مراجعه و یا با شماره تلفن های 32255088-051، 32251814-051 و 37341335-051 تماس حاصل فرمایید. 

همچنین علاقمندان می توانند جهت دریافت کتاب در تهران به آدرس تهران-خیابان انقلاب-خیابان قدس-ابتدای بزرگمهر-پلاک87 مراجعه و یا با شماره تماس 66418586-021 تماس حاصل فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم
زمان: 2015-06-20 18:44:03

اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت پروژه در تاریخ 9 بهمن ماه 93 در محل گرمسار - موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت و پروژه" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی
زمان: 2015-06-20 18:44:04

تفاوت بین مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

بسیاری از دانشجویان عزیز درباره تفاوت بین مدیریت ساخت با مدیریت پروژه سوال کرده اند و خواستند مقاله ای در این رابطه نوشته شود. با وجود اینکه بسیاری از افراد به دنبال پاسخ این سوال هستند اما متاسفانه اگر در اینترنت جستجو کنید هیچ پاسخ کامل و صحیحی برای آن پیدا نمیشود! کافی است برای امتحان این موضوع از موتور جستجوی گوگل استفاده نمایید. بنده سعی میکنم تفاوت این دو رشته را در این مقاله بطور کامل توضیح بدهم. امیدوارم براتون مفید باشد.

برای اینکه مقاله کامل باشد اول شباهت این دو رشته را توضیح میدهم. بطور تئوری هم مدیریت پروژه و هم مدیریت ساخت از سه طرف رابطه دارند: کارفرما, مشاور و پیمانکار.

مشاور در واقع نماینده کافرما (مالک) در مقابل پیمانکار است و هرگونه ارتباطات لازم بین کافرما و پیمانکار از طریق مشاور صورت میگیرد. گفتنی است تمامی امور ساخت و ساز توسط پیمانکار و پیمانکاران جزء صورت میگیرد اما مشاور مسئول تهیه نقشه ها, توسعه پروژه, بررسی کار, نظارت و … است.

اما تفاوت مدیریت پروژه با مدیریت ساخت در چیست؟

اولین تفاوت این دو, در رابطه آنها با سه طرف ذکر شده در بالا است. در مدیریت پروژه, مشاور و پیمانکار هیچگونه قرارداد رسمی با یکدیگر ندارند. در واقع آنها یک رابطه با واسطه دارند که مشخص میکند هر کدام چه وظایفی دارند و چگونه باید با یکدیگر کار کنند. وظایف آنها بر روی همدیگر تاثیرگذار خواهد بود اما قرارداد آنها تنها با کارفرما است.

در مدیریت ساخت, پیمانکار رابطه مستقیم با مشاور دارد اما هیچ رابطه مستقیمی با کافرما ندارد. در این حالت کارفرما و پیمانکار یک رابطه با واسطه دارند. و حتی حق الزحمه پیمانکار با واسطه مشاور (اما توسط کارفرما) پرداخت میشود.

دومین تفاوت بین مدیریت پروژه و مدیریت ساخت در نحوه انتخاب پیمانکار است. در مدیریت پروژه, کارفرما پیمانکار را انتخاب میکند. در این حالت کارفرما میتواند با مذاکره با یک یا چند پیمانکار یا برگزاری مناقصه مناسبترین را از نظر خودش انتخاب کند. و در این انتخاب کاملا مختار است. مشاور در این حالت تنها میتواند با کارفرما مشورت کند اما هیچگونه مسئولیت مستقیمی در این رابطه ندارد.

اما در مدیریت ساخت, مشاور بیشترین مسئولیت را برای انتخاب پیمانکار دارد. مشاور و کارفرما بصورت مشترک به توافق میرسند که برای انتخاب پیمانکار مناقصه برگزار کنند یا با یک پیمانکار خاص مذاکره کنند (پس از معلوم شدن بودجه پروژه). از این پس مشاور مسئول انتخاب مناسبترین پیمانکار خواهد بود و تمامی عواقب ناشی از این انتخاب به عهده مشاور خواهد بود.

سومین تفاوت بین مدیریت پروژه و مدیریت ساخت در مسئولیت است. در مدیریت پروژه,  مشاور تنها مسئولیت برای طرح را دارد و پیمانکار مسئول کار فیزیکی و انطباق با طرحهای پروژه است. در این روش, مسئولیت تمامی تصمیماتی که کارفرما بدون تایید مشاور میگیرد بر عهده خود کارفرما خواهد بود.

در مدیریت ساخت, مشاور هم مسئولیت طراحی را به عهده دارد و هم کار فیزیکی. اگر مشکلی پیش آید, طرف مقابل کارفرما تنها مشاور است و مشاور باید تمامی مسئولیت را به عهده بگیرد.

مزیتها و معایب مدیریت پروژه و مدیریت ساخت به صورت خلاصه:

مدیریت ساخت

مدیریت پروژه

مزیتها

معایب

مزیتها

معایب

۱- کارفرما درگیر تصمیمگیریهای جزئی نمیشود.

۲- کارفرما تمامی حق الزحمه و مخارج پروژه را تنها از طریق یک شرکت پرداخت میکند.

۳- معمولا پروژه زودتر به اتمام میرسد.

۴- کیفیت کار معمولا بالاتر خواهد بود (به دلیل مسئولیت بیشتر مشاور)

۱- معمولا پروژه گرانتر تمام میشود.

۱- کارفرما کنترل کامل بر روی تمامی جنبه های پروژه دارد.

۲- کارفرما در تصمیم گیری آزادتر است.

۳- کارفرما تصمیم نهایی را میگیرد.

۴-      کافرما میتواند در قیمت با پیمانکاران مذاکره مستقیم کند.

۱- کافرما باید بیش از اندازه درگیر جزئیات پروژه بشود.

۲- کارفرما مسئول حق الزحمه و مخارج پروژه نسبت به هر یک از عوامل پروژه بصورت جداگانه خواهد بود.

نتیجه گیری: نمیتوان گفت مدیریت پروژه بهتر است یا مدیریت ساخت. بلکه به دلیل منحصر به فرد بودن هر پروژه باید بررسی شود کدام روش مناسب تر است. ممکن است در یک پروژه خاص مدیریت ساخت بازدهی (هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی) بهتری داشته باشد و در یک پروژه دیگر انتخاب بهتر مدیریت پروژه باشد. بصورت کلی مدیریت پروژه روش سنتی و مدیریت ساخت روش راحتتر انجام پروژه است. در هر دو روش هماهنگی های لازم بین منابع انسانی, مصالح,  ماشین آلات ساختمانی و … باید صورت گیرد. در مدیریت پروژه این هماهنگی ها به عهده کارفرما و در مدیریت ساخت به عهده مشاور است.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح
زمان: 2015-06-20 18:44:04

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه 93 در محل تهران - سالن همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین
زمان: 2015-06-20 18:44:05

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در تاریخ 15 تا 17 اردیبهشت 94 در محل دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین
زمان: 2015-06-20 18:44:05

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در اسفند ماه 93 در محل دانشگاه سمنان برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین
زمان: 2015-06-20 18:44:05

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در تاریخ 13 آبان ماه 94 در تهران برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید
زمان: 2018-05-26 02:15:02

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری در تاریخ 20 و 21 آبان ماه 94 در مشهد برگزار می گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت "هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری" مراجعه فرمایند.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین
زمان: 2018-05-26 02:15:02

سمینار 90 روز نخست یک پروژه بزرگ عمرانی

سمینار آموزشی "90 روز نخست یک پروژه بزرگ عمرانی" با امتیاز تمدید سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در مورخ چهارشنبه 21 اسفند 92 ساعت 15 الی 20 در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سمینار 90 روز نخست یک پروژه بزرگ عمرانی مراجعه فرمایید.

علاقه مندان می توانند در صورت تمایل، جهت ثبت نام و برخورداری از تخفیف با آقای مهندس چراغچی تماس حاصل فرمایند.

در ادامه مطلب رزومه کاری آقای مهندس غلامرضا صفا کیش -سخنران کنفرانس- و اطلاعات بیشتری از کنفرانس تقدیم حضور می گردد.


برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار
زمان: 2018-05-26 02:15:02

عناوین پایان نامه ها...

به اطلاع علاقه مندان می رساند، عناوین پایان نامه های دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه امیر کبیر مربوط به سال های 79 تا 92 را می توانند از لینک زیر دریافت نمایند.

فهرست عناوین پایان نامه های دانشجویی

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار , عناوین پایان نامه , نامه های , پایان نامه , عناوین پایان , عناوین
زمان: 2018-05-26 02:15:02

قابل توجه کلیه عزیزان

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند جهت دریافت عکس دسته جمعی مربوط به روز جمعه 92/11/18 بر روی لینک زیر کلیک فرمایند

دریافت عکس دسته جمعی

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار , عناوین پایان نامه , نامه های , پایان نامه , عناوین پایان , عناوین , عکس دسته جمعی , دسته جمعی , عکس دسته
زمان: 2018-05-26 02:15:02

قابل توجه کلیه عزیزان

آیین نامه مراحل اداری و نگارش در تصویب، تدوین و دفاع از پایان نامه را می توانید از این جا دانلود نمایید.

با آرزوی موفقیت


برچسب ها:
زمان: 2018-05-26 02:15:02

اطلاعیه مهم

به اطلاع دوستان گرامی می رساند :

1- با توجه به مذاکرات انجام شده با جناب استاد در تاریخ 92/10/18، تحویل پروژه های درس ماشین آلات از مورخ 92/10/24 به تاریخ 92/11/01 (تا ساعت 12:00) در محل دانشکده معماری (اتاق استاد) تغییر پیدا نمود.

2- در خصوص درس ایمنی مقرر شد در امتحان سوالات فایل های نظام مهندسی فارس به صورت تستی لحاظ گردد.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار , عناوین پایان نامه , نامه های , پایان نامه , عناوین پایان , عناوین , عکس دسته جمعی , دسته جمعی , عکس دسته , تاریخ , استاد
زمان: 2018-05-26 02:15:02

اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ورودی 91 :

الف) آخرین مهلت تحویل پروژه درس ایمنی (ارائه کلاسی) به همراه CD مربوطه روز شنبه 92/10/14 ساعت 11:30 الی 13:30 در محل دفتر جناب استاد در دانشکده مهندسی می باشد. در صورت تاخیر به دفتر گروه تحویل نمایید.


ب) آخرین مهلت تحویل پروژه درس ماشین آلات چهارشنبه مورخ 92/10/24 همزمان با آغاز هفته وحدت می باشد.

دوستان گرامی پروژه ها را به دفتر جناب استاد در دانشکده معماری تحویل نمایند.


ج) فایل سوالات دروس ایمنی و ماشین آلات به همراه جزوه درس ماشین آلات را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ضمن تشکر از زحمات آقای مهندس امیری از این که در درج مطالب بر روی سایت به علت تعطیلات تاخیر افتاد عذر خواهم.


دانلود سوالات درس ماشین آلات

دانلود سوالات درس ایمنی

دانلود فایل های درس ماشین آلات

دانلود فایل ایمنی در کارگاه های ساختمانی نظام مهندسی فارس

دانلود فایل های درس ایمنی

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار , عناوین پایان نامه , نامه های , پایان نامه , عناوین پایان , عناوین , عکس دسته جمعی , دسته جمعی , عکس دسته , تاریخ , استاد , درس ماشین آلاتدانلود , درس ماشین آلات , دفتر جناب استاد , مهلت تحویل پروژه , آخرین مهلت تحویل , درس ماشین , ماشین آلات , سوالات درس , فایل های , های درس , ماشین
زمان: 2018-05-26 02:15:02

سمینار آموزشی

سمینار آموزشی "حقوق مهندسی و حرفه ای" با امتیاز تمدید پروانه اشتغال بکار برای کلیه رشته ها در مورخ 19 دی ماه 1392 در محل سالن همایش هتل میثاق برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بشتر به سایت سمینار حقوق مهندسی و حرفه ای مراجعه فرمایید.

برچسب ها: توسعه شهري پايدار  , اثرات زيست محيطي , شهري  برنامه ريزي , محيط زيست شهري  , مهندسي محيط زيست , منظر شهري بافت , مديريت جامع بحران  , طرح مراكز بيمارستا , ملی ساختمان , مقررات ملی , رعایت مقررات , ساختمان , مقررات , رعایت , سازی مصرف انرژی , بهینه سازی مصرف , ملی اقلیم، ساختمان , سازی مصرف , مصرف انرژی , بهینه سازی , اقلیم، ساختمان , همایش ملی , ملی اقلیم، , سومین همایش , بهینه , ان , مدیریت ادعا , این کتاب , تماس حاصل , قرار گرفته , پروژه های , های عمرانی , کتاب اصول , مدیریت , پروژه , خیابان , شماره , عمرانی , مراجعه , تهران , مشکلات , کارشناس , ساختم , مهندسی مدیریت ساخت , تخصصی مهندسی مدیریت , کنفرانس تخصصی مهندسی , اولین کنفرانس تخصصی , مدیریت ساخت , مهندسی مدیریت , تخصصی مهندسی , کنفرانس تخصصی , اولی , برای انتخاب پیمانکار , مدیریت ساخت مشاور , بین مدیریت پروژه , این حالت کارفرما , مدیریت پروژه , مدیریت ساخت , خواهد بود , تفاوت بین , انتخاب پیمانکار , این ح , بین المللی , کنفرانس بین , دهمین کنفرانس , المللی , کنفرانس , دهمین , المللی مهندسی عمران , بین المللی مهندسی , مهندسی عمران , المللی مهندسی , بین المللی , کنگره بین , دهمین کنگره , مهندسی , عمران , المللی , کنگره , دهمین , های نوین , مهندسی عمران , سازه های , ملی مصالح , کنفرانس ملی , سومین کنفرانس , عمران , مهندسی , مصالح , کنفرانس , سومین , برنامه ریزی پایدار , علوم مدیریت نوین , ملی علوم مدیریت , برنامه ریزی , ریزی پایدار , مدیریت نوین , علوم مدیریت , کنفرانس ملی , ملی علوم , اولین کنفرانس , پاید , ملی برنامه ریزی , مدیریت شهری , برنامه ریزی , ملی برنامه , کنفرانس ملی , هفتمین کنفرانس , مدیریت , برنامه , کنفرانس , هفتمین , پروژه بزرگ عمرانی , آقای مهندس , بزرگ عمرانی , پروژه بزرگ , روز نخست , مهندس , کنفرانس , اطلاعات , مهندسی , پروژه , عمرانی , سمینار , عناوین پایان نامه , نامه های , پایان نامه , عناوین پایان , عناوین , عکس دسته جمعی , دسته جمعی , عکس دسته , تاریخ , استاد , درس ماشین آلاتدانلود , درس ماشین آلات , دفتر جناب استاد , مهلت تحویل پروژه , آخرین مهلت تحویل , درس ماشین , ماشین آلات , سوالات درس , فایل های , های درس , ماشین , حقوق مهندسی , مهندسی , سمینار
زمان: 2018-05-26 02:15:03

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان درس ماشین آلات می رساند طبق جدول زیر حداکثر تا مورخ شنبه 92/10/07 سوالات طرح شده خود را ارسال نمایید. با سپاس

برچسب ها:
زمان: 2018-05-26 02:15:03